ACTIVITATEA DE VALORIFICARE A ULEIURILOR UZATE SI ALTOR DESEURI PETROLIERE

     Rafinaria Steaua Romana desfasoara o activitate benefica mediului si societatii, care consta in colectarea, transportul si procesarea uleiurilor uzate si altor deseuri petroliere, rezultate din operatiuni industriale si neindustriale.
    Uleiurile uzate, care se incadreaza in prevederile H.G. nr 235/2007, categoria I si II si alte deseuri petroliere, care se incadreaza in prevederile HG 856/2002, detinute de agentii economici pot fi colectate, transportate si procesate in cadrul Rafinariei Steaua Romana.
    Cunoscand faptul ca uleiurile uzate si alte deseuri petroliere fac parte din categoria substantelor periculoase care pot afecta mediul inconjurator, cand sunt gestionate necorespunzator, Rafinaria Steaua Romana a obtinut toate autorizatiile legale necesare pentru desfasurarea acestor operatiuni.
    Rafinaria Steaua Romana este un partener sigur si de incredere in actiunea de colectare, procesare - valorificare a uleiurilor uzate si altor deseuri petroliere, prin aceasta aducand o contributie majora la protejarea a mediului inconjurator.
    Colectarea uleiurilor si altor deseuri petroliere se realizeaza pe baze contractuale, in deplina siguranta si in conditii economice avantajoase pentru organizatiile partenere.
    Rafinaria Steaua Romana isi exprima disponibiliatea pentru cooperarea cu furnizorii de uleiuri uzate si altor deseuri petroliere de pe intreg teritoriul Romaniei, indiferent de cantitatea de ulei uzat de care ei dispun.


Contact:
RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A.
Calea  Doftanei  nr. 15, Cod 105600, Campina, Judetul  Prahova,  Romania
Cod postal 105600
NR. Registrul Comertului: J 40/2768/2013
C.I.F.( Cod de inregistrare fiscala): RO1322632 / 1992
Capital social integral vărsat 4.138.347,50 RON
Tel: 0244 336 151,   Fax: 0244 337 341
uleiuri_uzate@steauaromana.ro