AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

Structura sintetica consolidata a actionarilor S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA S.A.,
simbol STRO, la data 20 ianuarie 2011(detineri de min. 10%)

Persoane juridice /fizice
Numar de actiuni
Pondere (%)
OMNIMPEX CHEMICALS S.R.L.
34123445
82,4567
Persoane fizice
4710229
11,3819
Persoane juridice
2549801
6,1614
Total
41383475
100,00000


Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1000 lei