Hotarari AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

1.Hotararea numarul 1 A G A Ordinara din data de 16 august 2007
2.Hotararea numarul 2 A G A Ordinara din data de 16 august 2007
3.Hotararea numarul 1 A G A Extraordinara din data de 16 august 2007
4.Hotararea numarul 2 A G A Extraordinara din data de 16 august 2007
5.Hotararea numarul 3 A G A Extraordinara din data de 16 august 2007
6.Hotararea numarul 1 A G A Ordinara din data de 6 noiembrie 2008
7.Hotararea numarul 2 A G A Ordinara din data de 6 noiembrie 2008
8.Hotararea numarul 3 A G A Ordinara din data de 6 noiembrie 2008
9.Hotararea numarul 4 A G A Ordinara din data de 6 noiembrie 2008
10.Hotararea numarul 5 A G A Ordinara din data de 6 noiembrie 2008
11.Hotararea numarul 1 A G A Extraordinara din data de 6 noiembrie 2008
12.Hotararea numarul 2 A G A Extraordinara din data de 6 noiembrie 2008
13.Hotararea numarul 1 A G A Ordinara din data de 29 aprilie 2009
14.Hotararea numarul 2 A G A Ordinara din data de 29 aprilie 2009
15.Hotararea numarul 3 A G A Ordinara din data de 29 aprilie 2009
16.Hotararea numarul 4 A G A Ordinara din data de 29 aprilie 2009
17.Convocator AGA pentru 30.03.2010
18.BILANT 2009
19.BVC an 2010 inclusiv program investitii.pdf
20.Informarea actionarilor cu privire la inventarierea 2009.pdf
21.NUMIREA AUDITORULUI EXTERN
22.RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea desfasurata in 2009
23.Informarea Adunarii Generale cu privire la deblocarea situatiei si atragerea de capital
24.Hotararea numarul 1 AGA din 30 martie 2010
25.Hotararea numarul 2 AGA din 30 martie 2010
26.Hotararea numarul 3 AGA din 30 martie 2010
27.Hotararea numarul 4 AGA din 30 martie 2010
28.Hotararea numarul 5 AGA din 30 martie 2010
29.Hotararea numarul 6 AGA din 30 martie 2010
30.Hotararea numarul 1 AGA Extraordinara din 30 martie 2010
31.Hotararea numarul 2 AGA Extraordinara din 30 martie 2010
32.Hotararea numarul 1 AGA Ordinara din 30 iulie 2010
33.Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.11.2010
34.Premise BVC an 2011
35.Numirea auditorului financiar extern
36.Formular de vot prin corespondenta pentru persoane fizice
37.Formular de vot prin corespondenta pentru persoane juridice
38.Procura speciala pentru persoane fizice
39.Procura speciala pentru persoane juridice
40.Informatii si formulare pentru actionari
41.Informatii referitoare la drepturile actionarilor
42.Convocator AGA Aprilie 2011
43.Raportul administratorilor Rafinariei STEAUA ROMANA
44.Informatii referitoare la drepturile actionarilor aprilie 2011
45.Informatii referitoare la rezultatul inventarierii aprilie 2011
46.FORMULAR DE VOT prin corespondenta-persoane fizice
47.FORMULAR DE VOT prin corespondenta-persoane juridice
48.Procura speciala persoane fizice
49.Procura speciala persoane juridice