PROTECTIA MEDIULUI

    Protecţia mediului a reprezentat si continua sa reprezinte un obiectiv major pentru S.C.Rafinaria Steaua Romana S.A.
Directiile majore de actiune pentru realizarea in conditii optime a acestui obiectiv sunt urmatoarele:

A.    Diminuarea continua a impactului asupra mediului generat de functionarea curenta a rafinariei
 • Pentru indeplinirea acestui obiectiv se actioneaza in urmatoarele directii :
  • Monitorizarea tuturor factorilor de mediu conform cerintelor stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu;
  • Conducerea instalatiilor si a proceselor in asa fel incat impactul asupra mediului sa fie minim,sub limitele legale;

B.    Reducerea efectelor asupra mediului generate de poluarea istorica.
 • In urma celor peste 100 de ani de functionare a rezultat insa, datorita tehnologiilor vremurilor respective, o poluare istorica localizata in cele trei depozite din patrimoniul societatii :
  • batalurile de gudroane acide “Turnatorie”, cu o suprafata ocupata de 3,3 hectare si un volum 70.000 m3 ;
  • batalurile de gudroane acide “Bucea”, cu o suprafata ocupata de 5.7 hectare si un volum 80.000 m3 ;
  • batalul de mal petrolier, cu o suprafata de 0,5 hectare si un volum estimat de 27.000 m3; in aceeasi locatie exista si lacul Pestelui, folosit pana in prezent ca treapta de epurare biologica naturala a apei, care are o suprafata de 5 hectare si volum de mal estimat de 46.000 m3.
    Aceste depozite ar trebui golite si ecologizate, in vederea refacerii cadrului natural.
Pentru golirea şi ecologizarea depozitelor de gudroane acide, Rafinaria Steaua Romana S.A. a efectuat de-a lungul anilor mai multe demersuri si acţiuni in vederea identificarii unor tehnologii economic viabile, care să conducă la acoperirea costurilor.
Aceste actiuni continua si in prezent.