AGAArhiva AGARapoarte CNVMStructura Actionariatului

 1. Convocator AdGenExtraordinar a Actionarilor STRO
 2. Informatii actionari AGA 18.02.2015.doc
 3. Proiect Hot AGEA 18.02.2015
 4. Raport privind cadrul juridic tranzactionarii actiunilorSTRO
 5. Structura actionariat -total actiuni si drepturi de vot-AGA 18.02.2015
 6. Convocator AGA 24.04.2015
 7. Hotarare Agea
 8. Sinteza raport inspectie SEVESO-martie 2015
 9. Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
 10. Raportul administratorului special privind exercitiul financiar 2014
 11. Situatii financiare an 2014
 12. Raportul Auditorului Financiar privind exercitiul financiar 2014
 13. Reprezentare actionari prin procura generala
 14. Raport privind aplicarea legii 151 din 2014
 15. Informatii actionari AGA 24.04
 16. Hotararea nr.2 AGA din 24.04.2015
 17. Termen limita de depunere a cererilor de retragere
 18. Convocator 11.05.2016 STRO
 19. Informatii actionari AGA 11.05.2016
 20. Raportul Administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2015
 21. Raportul Auditorului Financiar an 2015.pdf
 22. Situatii financiare an 2015
 23. Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 24. Hotarari Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12.05.2016
 25. Convocare AGA-STRO 25.08.2016
 26. Informatii actionari AGEA 25.08.2016
 27. Material informativ pct 1 si 2 ordinea de zi 25.08.2016
 28. Material informativ pct 3 ordinea de zi 25.08.2016
 29. Material informativ pct 4 ordinea de zi 25.08.2016
 30. Material informativ pct 5 ordinea de zi 25.08.2016
 31. Hotarare AGA nr.1 din 25.08.2016
 32. Hotarare AGA nr.2 din 25.08.2016
 33. Hotarare AGA nr.3 din 25.08.2016
 34. Convocator AGA 27.04.2017
 35. Informare privind proiectul Planului de reorganizare
 36. Premise BVC pentru anul 2017
 37. Raportul administratorului special privind rezultatele exercitiului financiar 2016
 38. Situatii financiare la 31.12.2016
 39. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane juridice 2017
 40. FORMULAR DE VOT prin corespondenta persoane fizice 2017
 41. Procura speciala persoane juridice 2017
 42. Procura speciala persoane fizice 2017
 43. Raportul Auditorului financiar priv. exerciul financiar 2016
 44. Hotarari AGA 28.04.2017